Skip to content

Camuz Blijft

16 juni 2011

De twee theaters in de gemeente Leidschendam-Voorburg liggen zwaar onder vuur. Bekijk dit filmpje en hoor waarom harry sacksioni, Michiel Borstlap, Jeroen van Merijk, Onno Innemee, Dolf Jansen, Maarten van Roozendaal en Jochem Myjer vinden dat Theater Camuz moet blijven!

Beide theaters moeten gezamenlijk €177.000,– inleveren. Dit is meer dan 50% van hun budget. De term ‘bezuiniging’ valt eigenlijk niet meer te rechtvaardigen. Het is een keiharde sanering die totaal geen recht doet aan de belangrijke plek die ons theater inneemt in onze gemeente, de regio en het culturele landschap van Nederland. Een kleine zaal als Theater Camuz is immers cruciaal in de ontwikkeling van jong talent op gebied van kleinkunst, cabaret, muziek en theater.

Afgelopen weken heeft Theater Camuz tweemaal ingesproken in de gemeenteraad en ondanks vele mooie woorden, bemoedigende schouderklopjes en vage beloften blijft het College van Burgemeester en Wethouders volharden in deze bezuiniging. Wij worden aangespoord door de wethouder van Cultuur om plannen te ontwikkelen om het theater te redden. Dat hebben we dan ook gedaan. Bestuur en directie van Theater Camuz hebben vanaf februari van dit jaar plannen neergelegd, ook bij het College en gemeenteraad. Plannen die voorzien in het overeind houden van Theater Camuz.

Toch blijft het College Oost-Indisch doof. Het volhardt in de opmerking dat er ‘rond de tafel’ gezeten moet worden, en dat er ‘plannen ontwikkeld moeten worden’. Maar dat hadden we al lang gedaan…. Is het College echt doof en blind? Heeft de Gemeenteraad dan echt niet geluisterd? Of wachten College en Gemeenteraad tot de 28e juni (de dag dat het formele bezuinigingsbesluit valt)? Tot op heden heeft het College geen enkele visie getoond op het gebied van deze ‘bezuiniging’. Verder dan het noemen van de koele cijfers komt men niet. Geen enkele inhoudelijke verantwoording, geen enkele inhoudelijke visie spreekt uit de woorden en daden van dit College.

Op 28 juni as. wordt de Voorjaarsnota in stemming gebracht. Dit is de nota waarin de bezuinigingsafspraken bekrachtigd worden. Als deze bezuiniging doorgaat dan verliest onze gemeente minimaal één, wellicht twee theaters, omdat het bezuinigingsbedrag dan al vaststaat.

Wij vragen u: laat dit niet gebeuren!

WAT KUNT U DOEN?
1. Teken onze petitie vóór 28 juni as. op: www.petitiesonline.nl/petitie/theater-camuz-moet-blijven/102
2. Ook kunt u direct uw ongenoegen uiten omtrent het mogelijke verdwijnen van ons theater. Mail met de wethouder: wethoudervanostaijen@leidschendam-voorburg.nl (correct taalgebruik spreekt voor zich).
3. Volg Camuz via Facebook en Twitter en retweet al onze berichten.

THEATER CAMUZ ZAL EN MOET BLIJVEN! WIJ DANKEN U VOOR UW STEUN.
Medewerkers, directie en bestuur van Theater Camuz.

Aankomende optredens:
 • 11 aug
ROOSENDAAL
 • 24 okt
EMMELOORD
 • 26 okt
IJSSELSTEIN
 • 29 okt
DELFT
 • 01 nov
SCHIEDAM