Harry Sacksioni / Katowee Holland / Cutaway

Katowee Holland / Cutaway

– Verkoop solovoorstellingen, workshops, gastoptredens, cd- en muziekboekbestellingen.
– Productie band- en solovoorstellingen en gehele management.
– Public Relations (PR)

CutawayKatowee Holland / Cutaway
Groenestraat 24
4033 CR Lienden
Nederland
tel.: 0344-601748
info@harrysacksioni.nl
www.harrysacksioni.nl

Impresariaat: Senf Theaterpartners

SenfDe verkoop van de voorstellingen van Harry Sacksioni.

Senf Theaterpartners
Senf Theaterpartners
Postbus 42 / P.O. Box 42
3155 ZG Maasland
The Netherlands
tel. 010 5923155
fax. 010 5915159
info@senf.nl
www.senf.nl

Website

© Katowee Holland, 2012

Contact: webmaster@harrysacksioni.nl

Foto’s website

Header: © Mark Isarin (meer foto’s).
Achtergrond (links): © Hans Geuzebroek
Achtergrond (rechts): © Joost van Ingen

Disclaimer:
De Harry Sacksioni-website is gerealiseerd i.o.v. Katowee Holland en heeft als doel liefhebbers, fans, muziekstudenten en overige geïnteresseerden van Harry Sacksioni’s composities en uitvoeringen in breedste zin, te voorzien van nieuws, informatie en achtergronden over het spel, de muziek, de optredens, de muziekuitgaven en andere aan hem gerelateerde activiteiten op nationaal en internationaal niveau.

Het is beperkt toegestaan om van delen van de inhoud van de website een reproductie te maken onder de voorwaarde dat deze delen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan (strikt niet-commerciëel) persoonlijk gebruik, studie en/of onderzoek, met uitsluiting van gebruik voor herpublicatie in welke vorm ook (waaronder, maar niet uitsluitend, het internet). Voor ieder gebruik buiten het bovenstaande “eerlijk gebruik” verzoeken wij u eerst voor toestemming contact op te nemen met Katowee Holland en/of de webmaster. Alle audio-visuele fragmenten worden als stream aangeboden en zijn uitdrukkelijk (zonder uitzondering) niet bedoeld voor download, gebruik of verspreiding in welke vorm ook, buiten de Harry Sacksioni-website zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf.

De op de website ‘Harry Sacksioni’ beschikbaar gestelde informatie is (voor zover bekend en functioneel) voorzien van een specifieke of algemene bronvermelding. Indien enig persoon van mening is dat zijn of haar (auteurs)rechten of anderszins worden geschaad door enig deel van deze website verzoeken wij hem of haar dit zo spoedig mogelijk te melden aan Katowee Holland en/of de webmaster zodat in bepaalde situaties die informatie zo spoedig mogelijk kan worden aangepast of verwijderd van de pagina’s.

Comments are closed.