Skip to content

Mijn onmacht werd mijn kracht

22 mei 2002


Harry Sacksioni in De Kleine Komedie

"Mijn onmacht werd mijn kracht"

door: Ellen de Jong

(foto: Paul Peeters)AMSTERDAM- De helden; lijst van Harry Sacksioni is nog lang niet uitgeput. Vanwegehet grote succes van zijn eerste voorstelling ‘Helden’ besloot hij zijnsoloprogramma te vervolgen. Hij :treedt 26 mei op in De Kleine Komedie,Amstel 56 in Amsterdam.

In ‘Helden’ (2) zoekt Sacksioni opnieuw naar zijn muzikale wortels en speeltinterpretaties en bewerkingen van zijn Helden uit de pop-, folk, chanson-en jazzwereld. Composities van Stevie Wonder, The Beatles, Paul Simon, Queenen vele anderen staan met zijn eigenzinnige gitaararrangementen borg voorswingende, ingetogen en gepassioneerde momenten. Ook zullen in dit programmaeigen composities over zijn Helden die niet uit de muziekwereld komen eenbelangrijke plaats innemen zoals voetballer Edgar Davids, de Muppets enbokser Cassius CIay.

Voorafgaand aan zijn tournee, verscheen op het Cutaway-label de live-CD’Helden’ Sacksioni is ‘Edisonwinnaar, één van Nederlands belangrijkstegitaristen en er werd zelfs een gitaarserie uit de wereldberoemde AmerikaanseMartingitaarfabrieken naar hem vernoemd.

Harry speelt vanaf zijn elfde jaar gitaar en het kwam over hem, dat wilzeggen: hij voelde zich er direct innig mee verbonden, maar dat hij er zotalentvol op zou zijn voorzag hij niet. Harry heeft lange vingers – metkarakteristieke gitaarnagels, in één oogopslag hoor en zieje dat hij een gedreven man is. Hij praat graag, is open en alert, hem ontgaatniets.

Oorspronkelijk

En vertelt: "Ik heb anderhalf jaar les gehad en nadat mijn Amsterdamseleraar was overleden ging ik er zelf maar mee door. Ik leerde van hem ietsheel goeds, namelijk vooral oorspronkelijk te zijn, dus zijn hand was bijmij niet hoorbaar. En wat hij vooral stimuleerde was: veel zelf schrijvenen componeren, voorzover je dat componeren kan noemen als je pas een jaareen gitaar in je handen hebt. Maar ik kon al snel nieuwe volgordes en ideeëntoepassen. op basis van het geleerde en dat was een geweldig voordeel waarik nog blij mee ben. Op het moment dat ik twee noten en een accoordje konspelen maakte ik er al iets van, dat is altijd mijn grootste kracht gebleken.Het goede van eigen dingen maken is dat je niet van voorbeelden uitgaat,al zijn er natuurlijk onbewuste invloeden. Ik schreef op mijn veertiendejaar iets voor het Amsterdams mandolineorkest en dat wilden ze direct ophet repertoire, kennelijk zat ik op die leeftijd al technisch op een hoogniveau. Nummers die ik daarna componeerde waren meer van het populairderegenre en hadden vaak met zang te maken. Ik wilde graag zingen, maar bleekhet niet te kunnen en mijn gitaarspel weerspiegelde dat verlangen. Dat paktegoed uit want daardoor heb ik een stijl ontwikkeld die, zeg maar, de zangpartijvervangt en uiteindelijk ben ik in staat gebleken een begeleiding, een baslijnen een melodie tegelijkertijd te behappen. Mijn onmacht werd mijn kracht."

"Hoe verklaar ik mijn succes? Ik denk door mijn oorspronkelijkheiddie onder meer bestaat uit het spelen van drie partijen door elkaar heen.Als ik I wish van Stevie Wonder speel dan hoor je wat hij op de plaat doet:hij zingt, je hoort de begeleiding en die doorlopende bas, gong, gong, gong."Harry maakt het aanstekelijk aanschouwelijk met stem en gebaar van vlindervluggevingers: "Die laat ik het hele stuk door speler terwijl ik ook dieandere partijen tegelijk pak. Dat heeft gemaakt dat veel mensen het bijzondervinden."

Zijn ‘Helden’ zijn eigenlijk zijn helden niet. Harry heeft meer respectvoor mensen maar als je het programma zo zou noemen zit je meer in eer EOsfeer, vindt hij.

Stevie Wonder

Harry: "Ik speel iets van muzikanten die ik zeer waardeer als StevieWonder en The Beatles en maak daar op mijn manier iets eigens van. Tevensbreng ik mijn gevoel tot uiting in een muzikale interpretatie betreffendesportmensen als Davids en Clay, die ik vereer."

Wanneer is voor jou een avond geslaagd? Moet de boel op z’n kop staan?

"Dat lukt bijna altijd, maar het is heel verschillend. Als ik in Zuid-Nederlandof in België speel, zijn ze de hele avond stil, daarna klappen ze enna afloop gaan ze als een gek staan roepen. Terwijl in Amsterdam of in demeeste studenten steden ze vaak al bij opkomst jee, jee, roepen, er meteeneen bepaalde sfeer is. Dat vind ik heel prettig omdat het een directe waarderinguitspreekt en appeleert aan mijn manier van optreden, ik ben zelf ook heeldirect naar de zaal toe. Ik praat veel, maak humor en push soms ook wel,ik houd ervan om mensen uit de tent te lokken."

Harry’s formuleringen zijn helder en bepaald niet zweverig, zijn muziekechter zweeft zalig tussen hemel en aarde.

Zijn site is: www.harrysacksioni.nl

Voor de voorstelling diner in het Traditional Thai Restaurant Salina, Amstel32.

Aankomende optredens:
 • 11 aug
ROOSENDAAL
 • 24 okt
EMMELOORD
 • 26 okt
IJSSELSTEIN
 • 29 okt
DELFT
 • 01 nov
SCHIEDAM